Program Regionalny - Logo Euopejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Logo Małopolska - Logo
Laboratorium Nowoczesnych Sieci Optycznych
Katedry Telekomunikacji AGH

Informacje ogólne

Laboratorium Nowoczesnych Sieci Optycznych powstało w ramach projektu MRPO.01.01.01-12-074/09: Rozwój bazy dydaktycznej Katedry Telekomunikacji AGH w zakresie nowoczesnych sieci optycznych. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 pomiędzy AGH a Zarządem Województwa Małopolskiego podpisana została przez Rektora AGH prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia w dniu 20 października 2009 roku. W dniu 1 lutego 2011 roku laboratorium oddane zostało do użytku.

Całkowity budżet projektu wyniósł 1 293 708,69 PLN, w tym dofinansowanie ze środków UE zaplanowano na poziomie 905 596,09 PLN. Pozostałe środki zapewniono ze środków własnych Katedry Telekomunikacji AGH.

W laboratorium powstały unikalne stanowiska pozwalające na prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu utrzymania telekomunikacyjnych sieci optycznych, wykonywana zaawansowanych pomiarów – pomiarów reflektometrycznych, dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej, pomiarów widma sygnałów optycznych. Stanowiska laboratoryjne pozwalają na prowadzenie ćwiczeń z zakresu konfiguracji i uruchamiania sieci DWDM. Realizacja projektu zdecydowanie poprawiła dostęp do infrastruktury dydaktycznej umożliwiającej mieszkańcom Województwa Małopolskiego zdobycie umiejętności i kwalifikacji zapewniających stabilne funkcjonowanie na wymagającym rynku pracy w zakresie nowych technologii.

Wyposażenie

Nowoczesnych Sieci Optycznych Katedry Telekomunikacji AGH, dzięki dofinansowaniu ze źródeł Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 wyposażone zostało w najnowszy sprzęt telekomunikacyjny umożliwiający prowadzenie zajęć laboratoryjnych na najwyższym światowym poziomie.

W laboratorium zainstalowano trzy węzły optyczne, jeden z nich jest wzmacniaczem optycznym EDFA wyposażonym w moduły kompensatorów dyspersji chromatycznej. Dwa pozostałe węzły wyposażone zostały w ośmioportowe multipleksery DWDM pozwalające na zestawienie ścieżek optycznych DWDM. Węzły aktywne doposażone zostały w karty zapewniające styk dla urządzeń zewnętrznych. Jedna z kart umożliwia przesyłanie danych z wykorzystaniem protokołu ramkowania GFP, druga doposażona jest w podwójne złącza 1 Gb Ethernet i pozwala na testowanie mechanizmów protekcji łącza. Zainstalowany sprzęt pochodzi od znanego producenta sprzętu telekomunikacyjnego, firmy Transmode (obecnie Infinera) Użyto platformy sprzętowej TM-3000.

Dla konfiguracji sieci w laboratorium zainstalowano włókna światłowodowe jednomodowe o łącznej długości około 340 km, włókna światłowodowe wielomodowe o długości około 18 km, wysokiej jakości, elektronicznie regulowany tłumik optyczny.

Laboratorium wyposażone jest w najwyższej klasy urządzenia pomiarowe pozwalające na wykonanie szerokiego zakresu pomiarów światłowodowych i optycznych wyprodukowanych przez renomowana firmę EXFO. Dysponujemy modułami reflektometrów optycznych FTB-7400E-2347B i FTB-7200D-12CD-23B, analizatorem widma optycznego OSA FTB-5240S-P, modułem do pomiarów dyspersji chromatycznej CD i polaryzacyjnej PMD FTB-5700-CD-PMD. Przyrządy pomiarowe obejmują również moduł analizatora protokołów Ethernet FTB-8510B-2.

Wymienione moduły pracują w nowoczesnej platformie pomiarowej firmy EXFO MTB-500 FTB-200. Platforma FTB-500 wyposażona jest w kamerę inspekcyjną, optyczny lokalizator uszkodzeń VFL i miernik mocy optycznej. Dodatkowo dysponujemy miernikiem mocy optycznej PPM-352C przystosowanym do prowadzenia pomiarów w sieciach optycznych PON.

Dodatkowym wyposażeniem laboratorium są zestawy komputerowe klasy PC pozwalające na sprawną organizację i przeprowadzenie zająć dydaktycznych. Niezbędnym wyposażeniem laboratorium są dodatkowe tłumiki optyczne, zestaw optycznych kabli połączeniowych, zestawy wizyjne do oceny jakości łącza optycznego, dzielniki sygnałów optycznych, specjalnie przygotowane na potrzeby laboratorium spawy włókien optycznych i inne. Urządzenia DWDM, całość osprzętu pasywnego laboratorium dostarczyła i zainstalowała znana krakowska firma specjalizująca się w budowie sieci światłowodowych FCA. Laboratorium NSO połączono z siecią światłowodową Katedry Telekomunikacji AGH.

Dydaktyka

Laboratorium zaplanowano z myślą o prowadzeniu szerokiego zestawu ćwiczeń z zakresu nowoczesnych sieci optycznych. Między innymi planuje się prowadzenie zajęć z zakresu użytkowania i konserwacji urządzeń optycznych, w tym utrzymania i oceny jakości złączy optycznych. W laboratorium prowadzone będą zajęcia z zakresu wykonywania pomiarów mocy optycznej, w tym pomiarów w pasywnych sieciach optycznych PON, pomiarów reflektometrycznych włókien MMF i SMF. Kolejną grupę ćwiczeń stanowią ćwiczenia pomiarów sygnałów optycznych, w tym sygnałów DWDM, przy pomocy analizatora widma optycznego OSA.

Dużą uwagę poświęcono przygotowaniu ćwiczeń z zakresu konfiguracji i zarządzania sieciami DWDM. Laboratorium dysponuje dwoma w pełni funkcjonalnymi węzłami sieci, wyposażonymi w 8-portowe multipleksery oraz jednym węzłem wyposażonym we wzmacniacz EDFA. Węzły wyposażono w trzy karty rozszerzeń pozwalających na transmisję danych w standardzie Ethernet.

Zakupione urządzenia są urządzeniami renomowanych, doskonale znanych na rynku telekomunikacyjnym producentów. Urządzenia DWDM tej samej klasy pracują w jednej z największych polskich sieci telekomunikacyjnych, zakupione urządzenia pomiarowe powszechnie stosują operatorzy sieci telekomunikacyjnych.

Aktualnie w Laboratorium NSO Katedry Telekomunikacji prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

Media transmisyjne - wykład II rok TI (2020/2021):
Wykład 01
Wykład 02
Wykład 03
Materiały dostępne w miarę postępu zajęć.
Hasło niezbędne do otwarcia plików dostępne dla studentów EiT i TI AGH u prowadzących zajęcia.

Kontakt

  • Artur Lasoń
  • Katedra Telekomunikacji
  • Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
  • al. Mickiewicza 30
  • 30-059 Kraków
  • Tel.: +48 12 6173937
  • Fax.: +48 12 6342372